Pojištění vozidel

 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení)
 • havarijní pojištění
 • pojištění všech výhledových skel
 • pojištění zavazadel
 • pojištění úrazu spolucestujících
 • pojištění flotil (více vozidel pod jednou platbou)
 • Pojištění majetku

 • pojištění nemovitosti nebo soubor budov
 • pojištění nebytové jednotky
 • pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění movitého majetku, financí, cenností
 • pojištění přepravy nákladu
 • pojištění přerušení provozu společnosti
 • stavebně montážní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti

 • pojištění obecné odpovědnosti za škody
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
 • pojištění odpovědnosti statutárních orgánů společnosti
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění environmentálních rizik
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené dopravcem

 • Zemědělské pojištění

 • pojištění hospodářských zvířat
 • pojištění plodin
 • pojištění koní
 • rizikové životní pojištění
 • pojištění lesních porostů
 • Pojištění právní ochrany

 • právní ochrana podnikatele
 • právní ochrana lékaře
 • právní ochrana obce
 • právní ochrana vozidla
 • právní ochrana školy / školky
 • právní ochrana sportovce
 • Pojištění obcí a měst

 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem měst a obcí